Κατασταλτικά

Τα κατασταλτικά (downers) είναι μία κατηγορία εξαρτησιογόνων ουσιών που επιβραδύνουν την εγκεφαλική λειτουργία. Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες κατασταλτικών:
– Τα οπιοειδή: Παρόμοια με τα γνωστά οπιοειδή που χρησιμοποιούνται για αναψυχή, αλλά μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια δράσης.
– Οι βενζοδιαζεπίνες: Ηρεμιστικές, αγχολυτικές, υπνωτικές και σπασμολυτικές ιδιότητες – ορισμένες με μεγάλη διάρκεια δράσης.
Αυτές οι ΝΨΟ δρουν όπως οι βενζοδιαζεπίνες, το όπιο και η ηρωίνη.
Παραδείγματα είναι το MT-45, το AH-7921 και οι νέες φαιντανύλες (οπιοειδή), η δικλαζεπάμη και η φλουβρωμαζεπάμη (βενζοδιαζεπίνες).

Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν υπερβολική δόση, καταστάσεις σύγχυσης και επιληπτικές κρίσεις (μετά τη διακοπή).
Οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν εθισμό και γνωστική δυσλειτουργία.
Ο κίνδυνος μεγαλώνει ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με αλκοόλ ή άλλα κατασταλτικά.

Τα κατασταλτικά εισπνέονται, καπνίζονται, γίνονται με ενέσεις ή καταπίνονται.

Για περισσότερες (τεχνικές κυρίως) πληροφορίες για τα διάφορα είδη κατασταλτικών, μπορείς να επισκεφτείς αυτήν τη σελίδα της Wikipedia. Να γνωρίζεις όμως ότι η σελίδα αυτή δεν έχει ελεγχθεί επιστημονικά.

Πηγή: 1, 2, 3, 4