Εντακτογενή

Οι εντακτογενείς (ή ενσυναισθησιογόνες) ΝΨΟ είναι μία κατηγορία εξαρτησιογόνων ουσιών που προκαλούν εμπειρίες συναισθηματικής επαφής, ενότητας, σύνδεσης και αίσθημα του να είσαι ανοικτός σε συναισθήματα. Αυτές οι ΝΨΟ δρουν όπως το MDMA ή το έκσταση.
Παραδείγματα είναι το 4-FA, τα 5/6-APB και τα PMA/PMMA.

Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν εναλλαγές στη διάθεση, ναυτία, νευρικότητα, εμετό, υπερθερμία και ρίσκο αφυδάτωσης.
Οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν κατάθλιψη και εξάρτηση. Δεν γνωρίζουμε ακόμα όλες τις μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Τα εντακτογενή συνήθως καταπίνονται ή ρουθουνίζονται.

Για περισσότερες (τεχνικές κυρίως) πληροφορίες για τα διάφορα είδη εντακτογενών, μπορείς να επισκεφτείς αυτήν τη σελίδα της Wikipedia. Να γνωρίζεις όμως ότι η σελίδα αυτή δεν έχει ελεγχθεί επιστημονικά.

Πηγή: 1, 2, 3, 4