Διασπαστικά/ Αποσυνδετικά

Οι διασπαστικές/αποσυνδετικές ΝΨΟ είναι μία κατηγορία παραισθησιογόνων ουσιών που διαστρεβλώνουν την αντίληψη της όρασης και της ακοής και προκαλούν μια αίσθηση απομάκρυνσης – αποσύνδεσης – από το περιβάλλον και τον εαυτό. Έχουν παραισθησιογόνες επιδράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αισθητηριακή αποστέρηση, αποσύνδεση, παραισθήσεις και μια εξωπραγματική-ονειρική κατάσταση ή μια κατάσταση «έκστασης». Αυτές οι ΝΨΟ δρουν όπως η Κεταμίνη και το οξείδιο του αζώτου.
Παραδείγματα είναι το PCP, το Salvia, το MXM και τα 3/4MeO-PCP.

Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν μία κατάσταση πανικού, απώλεια συνείδησης, ροπή προς ατυχήματα, λόγω έλλειψης συντονισμού στην αντίληψη του σώματος και του χρόνου, σοβαρή σύγχυση και αποδιοργανωμένη σκέψη, ναυτία και εμετός και αποπροσωποποίηση.
Οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν εξάρτηση, μόνιμα προβλήματα ψυχικής υγείας και ακράτεια. Δεν είναι ακόμα γνωστές όλες οι μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Τα διασπαστικά/αποσυνδετικά συνήθως καταπίνονται, καπνίζονται ή εισπνέονται.

Για περισσότερες (τεχνικές κυρίως) πληροφορίες για τα διάφορα είδη διασπαστικών/αποσυνδετικών, μπορείς να επισκεφτείς αυτήν τη σελίδα της Wikipedia. Να γνωρίζεις όμως ότι η σελίδα αυτή δεν έχει ελεγχθεί επιστημονικά.

Πηγές: 1, 2, 3, 4