Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες χωρισμένες σε κατηγορίες

Στην κατηγορία των ΝΨΟ ανήκουν εκατοντάδες εξαρτησιογόνες ουσίες και σχεδόν κάθε εβδομάδα εμφανίζονται και καινούριες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατάταξης αυτών των ουσιών. Ένας από αυτούς είναι το «Τροχός Ουσιών», ‘Drugs Wheel‘, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη βρετανική οργάνωση DrugWatch με βάση τη βρετανική νομοθεσία. Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε μία παρόμοια προσέγγιση.