Πάρε Περισσότερη Βοήθεια

Ο ιστότοπος αυτός απευθύνεται ειδικά σε νέους ανθρώπους που αναζητούν πληροφορίες ή θα ήθελαν να κάνουν αλλαγές στη χρήση των Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών που χρησιμοποιούν. Παρέχει πληροφορίες, ένα τεστ αυτοαξιολόγησης και μία διαδικτυακή παρέμβαση.

Αν θέλεις περισσότερη βοήθεια ή διευθύνσεις και ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν άλλου είδους βοήθεια, ανάτρεξε στην ιστοσελίδα της χώρας σου