Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες

Οι «νέες ψυχοδραστικές ουσίες», γνωστές και ως «χημικές/συνθετικές ουσίες», παρασκευάζονται έτσι ώστε να μιμούνται την επίδραση μιας ελεγχόμενης από τον νόμο ουσίας, χωρίς να ταξινομούνται στις παράνομες ουσίες ή/και να ανιχνεύονται από τους καθιερωμένους ελέγχους εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα λεγόμενα designer drugs περιλαμβάνουν ψυχοδραστικές ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες (ΝΨΟ).

Στην κατηγορία των ΝΨΟ ανήκουν εκατοντάδες εξαρτησιογόνες ουσίες και σχεδόν κάθε εβδομάδα εμφανίζονται και καινούριες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατάταξης αυτών των ουσιών. Ένας από αυτούς είναι ‘ο Τροχός των Ουσιών‘, o οποίος δημιουργήθηκε από τη βρετανική οργάνωση DrugWatch με βάση τη βρετανική νομοθεσία. Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε μία παρόμοια προσέγγιση.