Επικοινωνία

ΚΕΝΘΕΑ
Κεντρικά Γραφεία
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 6
2312 Λακατάμια, Λευκωσία
Τηλ. 22 385588
Fax: 22 385580
Email: help@kenthea.org.cy
kenthea.org.cy

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
LWL-Koordinationstelle Sucht
Warendorfer Str. 27
48145 Münster
Germany
Tel.: +49 (0) 251 591-3267
Fax.: +49 (0) 251 591-5499
kswl@lwl.org
www.lwl.org